PLOMO
MAGAZINE
2016

 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016
 • PLOMO 
MAGAZINE
2016

Direcció d'arte i set design per la Revista Plomo nº.4

Fotografia, Mireia Ruiz
Models, Andrea & Jana Merlo, germanes reals
Hairdress, @ubehairstyle

COMPARTIR FB

TWEET